असार ११ गौरिगञ्ज । सर्बोच्च अदालतले नागरिकता साबन्धि बिध्यक रोक्ने अन्तरिक आदेश फुकुवा गरेसँगै देशभर का जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीहरुले बँशजको आधारमा नागरिकता प्रमाण पत्र पाउने बाटो खुलेको छ । देशभर लगायत आइतबारदेखि इलाका प्रसाशन कार्यालय गौरीगञ्ज बाट पनि जन्मसिद्धका छोराछोरीहरु लाइ बँशजको आधारमा नागरिकता बितरण गर्न थालिएको छ ।
जिल्ला प्रसाशन कार्यालय झापाले जारि गरेको परिपत्र अनुसार जन्मसिद्ध का छोराछोरीहरुले बँशजको नागरिकता पाउन सबैभन्दा पहिले उसको आमा र बुवा दुबै जनासँग नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र हुन जरुरी छ । अन्य के के कागजातहरु आवश्यक छन् त हेर्नुहोस –
१ वडा कार्यालयको अनुसूची १ सिफारिस (अनिवार्य)
२. बाबु र आमा दुवै जनाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र (अनिवार्य)
३. बाबुको जन्मको आधारको नागरिकता मिति २०७२ असोज ३ भन्दा अघि प्राप्त गरेको हुनु पर्ने (अनिवार्य) । आमाको नागरिकता समेत जन्मको आधारमा भए सो समेत मिति २०७२ असोज ३ भन्दा अधि प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ ।
४. जन्मदर्ता प्रमाणपत्र ( अनिवार्य)
५. स्थायी वसोवास भएको जनाउने कागजातहरु जस्तै पानीको बिल वा विजुलीको बिल वा स्थायी लेखा नम्बर (PAN Card) वा व्यापार व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र (अनिवार्य)
६. बाजे जिजुबाजेको पाला देखि ऐलानी जग्गामा बस्ने र सुकुम्बासीहरुको हकमा बुँदा ५ मा उल्लेख भएको कागजात उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा निजहरुले भोगचलन गरि रहेको जग्गाको कुनै निस्सा र स्थायी बसोवास प्रमाणित (अनिवार्य)
७. बाबु वा आमाको मतदाता परिचयपत्र (अनिवार्य)
आमाको ना.प्र.प. मा पतिको नाम कायम नभएको हकमा विवाहदर्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य
९. बाबु आमाको मृत्यु भएको हकमा मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य
१०. अन्य जिल्लाबाट बसाई सरी आएको हकमा बसाईसराई प्रमाणपत्र अनिवार्य
११. शैक्षिक प्रमाणपत्र (अध्ययन गरेकाहरुको हकमा)
१२. जग्गा धनिपुर्जा, पुरानो जनसंख्या कार्ड, पुरानो मतदाता परिचयपत्र (आवश्यकता अनुसार )
१३. बाबु, आमा, निवेदक र सनाखत गर्ने विचको तीन पुस्ते खुल्ने नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र (आवश्यकता अनुसार)
१४. छानविनका क्रममा आवश्यकता अनुसार अन्य थप कागजातहरु माग गर्न प्रहरी सर्जमिन गर्न समेत सकिनेछ ।