गौरीगञ्ज मा.वि. गौरीगञ्ज -३ ,झापाको शै.स. २०७७ को कक्षा १,२,३,४,५,६,७ र ९ का वार्षिक परीक्षाको नतिजा निम्न अनुसार प्रकाशित गरिएको जानकारी सरोकारवाला सबैको लागि अनुरोध छ ।
थप जानकारीका लागि
मो.नं. ९८५२६८३२५५ ( गोविन्द प्रसाद घिमिरे – प्र.अ.)
मो.नं. ९८०६००१६८७ ( कर्मा शेर्पा – स.प्र.अ.)

हेर्नुहोस नतिजा