जेठ २० गौरीगञ्ज । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार गौरीगञ्ज गाउँपालिका भित्र ६३ जातजातीको बसोबास रहेको पाइएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै जनसँख्या राजवँशीहरुको रहेको छ ।


त्थ्याँक अनुसार गौरीगञ्ज गाउँपालिका भित्र राजवँशीहरुको कुल जनसँख्या ७ हजार ४ सय ६७ रहेको छ । त्यसैगरि सबैभन्दा धेरैको दोश्रो नँबरमा सँथालहरुको बसोबास रहेको छ भने तेश्रो नँबरमा ताजपुरियाहरुको बसोबास रहेको छ ।

गौरीगञ्ज गाउँपालिका भरी सँथालहरुको जनसँख्या ३ हजार ४ सय ४७ रहेको छ भने ताजपुरियाहरुको जनसँख्या ३ हजार ३ सय ३० रहेको छ । गौरीगञ्जमा क्षेत्री समुदायको जनसँख्या २ हजार २ सय १४ र पहाडी बाहुन हरुको सँख्या १ हजार ८ सय ९१ रहेको छ ।
गौरीगञ्जमा सबै भन्दा थोरै जनसँख्या कुलुङ र कमार हरुको रहेको छ । तथ्याँक अनुसार कुलुङहरु र कमारहरुको जनसँख्या गौरीगञ्जमा १४- १४ जना मात्र रहेको छ ।