पुस, १८, गौरीगञ्ज । गौरीगञ्ज गाउँपालिका का कार्यपालिका सदस्य हरुले दसौँ गाउँसभा बोलाउन माग गरेका छन् । आईतबार वडा नँ २ का वडाध्यक्ष अघनु प्रसाद राजवंशी को नेतृत्व मा १४ जना सदस्य हरुले हस्ताक्षर गरि गाउँसभा बोलाउने माग सहितको मागपत्र गाउँपालिका कार्यालय मा दर्ता गराएका छन् ।

गत पुस ५ गते बसेको कार्यपालिका बैठकमा पुस २२ गते दसौँ गाउँसभा बोलाउन निर्णय भएपनि आज सम्म सो गाउँसभा बोलाउन गाउँपालिका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठले कुनै चासो नदेखाएकाले माग पत्र दर्ता गराएको कुरा वडाध्यक्ष राजबँशीले बताए ।


स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ४ को दफा ३ मा सभाका एक तिहाई सदस्यहरूले सभाको बैठक बोलाउन आवश्यक छ भनी अध्यक्ष वा प्रमुख समक्ष विषय वा कारण खुलाई लिखित अनुरोध गरेमा पन्ध्र दिनभित्र अध्यक्ष वा प्रमुखले सभाको विशेष बैठक बोलाउनु पर्ने प्रावधान छ भने दफा ४ मा सभाको बैठक बस्ने मिति, समय, स्थान र बैठकको कार्यसूची सहितको सूचना बैठक बस्ने दिनभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै अध्यक्ष वा प्रमुखको निर्देशनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सभाका सबै सदस्यलाई पठाउनु पर्ने प्रावधान रहेको छ ।

पुस २२ गते गाउँसभा बोलाउन निर्णय भएपनि २२ गते शउन १ हप्ताको समय नरहेको आज १८ गते भइसक्दा समेत अध्यक्ष ले कुनै चासो नलिएपछी गाउँसभा बोलाउने माग पत्र दर्ता गराएको कुरा वडाध्यक्ष राजबँशीले बताए ।

गाउँपालिका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठले सभा बोलाउन आबश्यक तयारी पुरा नभएको कारण गाउँसभा बोलाउन ढिलो भएको बताएका छन् । आवश्यक तयारी पुरा गरेर चाँडै दसौँ गाउँसभा बोलाईने कुरा उनले बताएका छन् ।